O projektu

section-cover

Projekat ima za cilј da doprinese unapređenju pravosudnog sistema i vladavine prava u Republici Srbiji u skladu sa kriterijumima za članstvo u EU.

Svrha projekta:

Jačanje kapaciteta Državnog veća tužilaca i Republičkog javnog tužilaštva u ključnim oblastima za vršenje njihovih funkcija, uključujući: jačanje upravljačkih veština zaposlenih u ovim institucijama, unapređenje kapaciteta za nadzor i upravljanje svakodnevnim radom javnih tužilaštava, unapređenje postojećih mehanizama za razvoj karijere tužilaca i poboljšanje efikasnosti disciplinskog postupka.

Sektor
  • Vladavina prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/140251/DH/SER/RS
Komponente
  • Komponenta 1:Poboljšanje strateškog planiranja, unapređenje kapaciteta i veština za upravljanje ljudskim resursima i finansijama od strane Državnog veća tužilaca i Republičkog javnog tužilaštva, kao i unapređenje procesa donošenja odluka, unutrašnjih procedura i procesa rada.
  • Komponenta 2: Povećanje efikasnosti politika karijernog napredovanja zasnovanog na rezultatima i zaslugama, unapređenje sistema i procedura vrednovanja rada unutar tužilačke organizacije.
  • Komponenta 3: Priprema strateških dokumenata za razvoj ljudskih resursa za potrebe Državnog veća tužilaca i javnih tužilaštava.
  • Komponenta 4: Unapređenje efikasnosti u saradnji između Državnog veća tužilaca i javnih tužilaštava.
Grad / Region
Srbija
EU donacija
1.460.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Mart 2021. - Mart 2023.
Korisnik
Republičko javno tužilaštvo (RJT), Državno veće tužilaca (DVT), Ministarstvo pravde (MP)
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi KPMG