Analiza disciplinskog postupka protiv javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

23. Jun 2022.

Samostalnost javnog tužilaštva garantovana je Ustavom Republike Srbije, što je dodatno potvrđeno i Zakonom o javnom tužilaštvu, u kojem se kaže da su javni tužioci i zamenici javnih tužilaca samostalni u vršenju svojih ovlašćenja. Ustavom i pomenutim Zakonom takođe se uređuje i odgovornost tužilaca - tužioci i njihovi zamenici, osim opšte radne odgovornosti, odgovorni su i disciplinski za disciplinske prekršaje u skladu sa odredbama Zakona o javnom tužilaštvu.

Da bi se disciplinski postupak i rad disciplinskih organa bolje uredili, projektni tim je pripremio Analizu disciplinskog postupka protiv javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, čija je svrha razmatranje zakonskih rešenja o disciplinskom postupku i radu disciplinskih organa u primeni Zakona.

Iako je disciplinska odgovornost tužilaca i zamenika tužilaca u osnovi dobro uređena i suštinski ne odstupa od rešenja koja postoje u pojedinim državama članicama Evropske unije, pripremljena Analiza ukazuje na moguće nedostatke Zakona i daje predloge za izmene Zakona o javnom tužilaštvu i Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Analiza treba da doprinese uklanjanju propusta u radu javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ali i unapređenju procesa sankcionisanja ponašanja koja štete javnom tužilaštvu i njegovoj ulozi u postupku.