Analiza potreba javnog tužilaštva i Državnog veća tužilaca u pogledu upravljanja ljudskim resursima

23. Jun 2022.

Strategijom ljudskih resursa u pravosuđu za period 2022–2026. godina, utvrđuju se ciljevi i mere koje je neophodno sprovesti u oblasti upravljanja ljudskim resursima u pravosuđu, a čije sprovođenje treba neposredno da rezultira nepristrasnim i transparentnim postupkom odabira kadrova, efikasnim sistemom ocene radnog učinka, savremenim sistemom kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, strateškim planiranjem potreba za ljudskim resursima, kao i uspostavljanjem posebne funkcije upravljanja ljudskim resursima u pravosuđu. Stanje na polju ljudskih resursa u javnim tužilaštvima karakteriše izražen manjak kadra u pojedinim kategorijama (npr. tužilački pomoćnici, zapisničari), ali i neodgovarajuća raspoređenost postojećeg kadra u odnosu na obim posla, odnosno broja predmeta koji se obrađuju.

Projektni tim pripremio je Analizu potreba javnog tužilaštva i Državnog veća tužilaca u pogledu upravljanja ljudskim resursima, čiji je cilj da pruži preporuke za jačanje ukupnih kapaciteta, a posebno kapaciteta za upravljanje osobljem. Analiza je nastala na osnovu dostupnih analiza i izveštaja, pregleda prakse pojedinih zemalja članica EU i  analize stanja ljudskih resursa u Državnom veću tužilaca i javnom tužilaštvu.

Budući da upravljanje ljudskim resursima za cilj ima postizanje uspeha u radu kroz sopstvene zaposlene, Analiza daje niz preporuka u odnosu na Državno veće tužilaca, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca (u pogledu utvrđivanja potrebnog broja zamenika tužilaca, vrednovanja rada i obuka javnih tužilaca), potom preporuke u odnosu na tužilačke pomoćnike, zapisničare i administrativno osoblje i, konačno, preporuke u pogledu softvera za upravljanje ljudskim resursima.